Σάββατο, 18 Ιουνίου 2011

Quote of the Day !

"The makeup is a moment of creation in which women can devote themselves exclusively to themselves."

James Malliardos,Make-up artist-L’Oréal Paris. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου